Έργο μας σε πόλη της Γαλλίας

Πλακόστρωση πολλών τετραγωνικών μέτρων σε δρόμους, πεζόδρομους και πλατείες της πόλης.
Οι προδιαγραφές των Πετρωμάτων για το συγκεκριμένο έργο ήταν :
Πάχος πετρόπλακας: 5/6cm, πλάτος: 20cm, 30cm και 40cm και το μήκος ελεύθερο.
Απόχρωση των πετρωμάτων: Καφεπράσινη.
Τεχνοτροπία επίστρωσης: Σε σειρές εναλλασσόμενα πλάτη πλακών.
Το έργο με τις προδιαγραφές αυτές ( πάχος 5/6 ) προορίζεται για σκληρή χρήση.