Ξενοδοχείο στην Πάρο

Ξενοδοχείο κατασκευασμένο στην Πάρο από την κατασκευαστική εταιρεία «ΛΕΠΤΟΣ  ΕΛΛΑΣ». Τεχνοτροπία: Ορθογωνισμένες πλάκες τοποθετημένες σε σειρά πλάτους Νο20  και Νο30 επί ελεύθερο μήκος.