ΕΚΘΕΣΗ

Επισκεφθείτε την εταιρία μας

KARYSTONE-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

πρόεδρος ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ

∆ιεύθυνση: 10 ΧΛΜ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 34013 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑ
Τηλ.: 2224031876 – 2224024022 • Fax: 2224029124 • Κιν.: 6932661664